Selecteer een pagina

Alle uiteindelijke begunstigden van alle in België opgerichte vennootschappen, vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën en soortgelijke entiteiten moeten binnenkort opgenomen worden in het UBO-register. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner.

De deadline hiervoor is recent verlegd naar 30 september 2019. Oorspronkelijk was deze datum gefixeerd op 31 maart 2019.

Opmerkelijk is dat ook de maatschap, die onder de W. Venn. geen rechtspersoonlijkheid bezit, onder de regels valt. Aangezien nieuw opgerichte maatschappen slechts sinds 1 november 2018 verplicht moesten ingeschreven worden in de KBO, zal voor maatschappen die voor 1 november 2018 werden opgericht, slechts kunnen aangegeven worden wie hen sinds 1 november 2018 controleert.


Dirk Van de Gehuchte

Portelio Advocaten