Selecteer een pagina

Intellectuele eigendomsrechten

Portelio beschikt over een bijzondere expertise inzake auteursrecht, softwarebescherming, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, databanken, octrooien, vennootschaps- en handelsnaam, domeinnamen, bescherming van know-how en bedrijfsgeheimen. Verschillende van onze vennoten en advocaten hebben bijkomende, post-universitaire, opleidingen inzake intellectuele eigendom gevolgd en staan dagelijks cliënten bij in deze materie. Ons cliënteel bevindt zich onder meer in sectoren zoals mode en design, softwareontwikkeling, industriële ontwikkeling en high-tech, enz.