Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Portelio staat haar cliënteel bij in alle aspecten van individueel en collectief arbeidsrecht, waaronder de redactie van arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementen, ontslag, sluiting, sociale inspectie, sociale overlegorganen en problemen inzake sociale zekerheid.