Selecteer een pagina

Op 26 maart 2019 stemde het Europees Parlement in met het voorstel van vernieuwde Auteursrechtrichtlijn voor het internet.

 

Websites of internetplatformen die user-generated content hosten, zoals Youtube, Facebook en Pinterest, worden verplicht om technische maatregelen te treffen om auteursrechtelijk beschermde werken te herkennen en inbreuken op auteursrechten te voorkomen (de zgn. “uploadfilter”). Zij kunnen voortaan aansprakelijk worden gesteld indien auteursrechtelijk beschermde werken op hun platforms worden geüpload zonder toestemming van de betreffende auteurs.

 

De richtlijn heeft tot doel rechthebbenden een betere onderhandelingspositie te bieden teneinde betere vergoedingen te bedingen voor het gebruik van hun creaties op internetplatforms.

 

Na bekrachtiging en bekendmaking van de richtlijn krijgen de EU-lidstaten 24 maanden de tijd om de nieuwe regels in hun nationale wetgeving om te zetten.

 

Portelio Advocaten houdt u verder op de hoogte.

 

Vragen over de nieuwe Auteursrechtrichtlijn?

Contacteer de IP-afdeling van Portelio Advocaten, bestaande uit Timothy Van de Gehuchte, Glenn Fredrix, Sander Vanderheyde en Marie Degraeve.